Người Mỹ từng coi kem như “báu vật”, nhưng tình yêu dành cho món ăn này dường như đã giảm nhiệt khi họ quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe.