Khi lấy chồng người gốc Amish, Yến Nhi xác định sẽ vất vả nhưng mọi thứ vượt xa tưởng tượng của cô khi bắt tay làm ngôi nhà gỗ hai tầng, đào ao và làm trang trại.