Tổng thống Biden ký đạo luật yêu cầu giải mật các thông tin liên quan đến nguồn gốc Covid-19, sau khi dự luật được quốc hội Mỹ thông qua.