Tổng thống Biden tuyên bố đại dịch Covid-19 tại Mỹ đã chấm dứt, song chính phủ vẫn còn nhiều việc phải làm.