Lên ngôi năm 1952, Nữ hoàng Elizabeth II trong 70 năm nắm quyền đã chứng kiến nhiều thăng trầm của hoàng gia và nước Anh.